Inkt

Gallen

Eikegallen 

In lang bevlogen tijden behoorden eikengallen tot de belangrijkste plantaardige bestanddelen van inkt. Niet allen bevatten eikengallen een donker pigmet maar bestaan ze ook tanines.  Tanines zorgen ervoor dat de inkt fixeert waardoor de kleuren niet vervagen. De eikegallen die gebruikt worden worden gevormd door de larven van de Andricus kollari.  Dit is een galwesp die vroeger enkel in het Midden-Oosten voorkwam maar door import ook in Europa voorkomt. Behalve tanines beschikken de gallen ook over looistoffen die zowel in inkt als verf werden en worden gebruikt.