Organisch

Met organisch tuinieren bedoelen we het woord organisch in zijn twee vormen, als materiaal van biologische (levende) oorsprong, maar ook zoals in de kunst, uit een groeiproces voortgekomen. Wanneer we deze verklaringen samenleggen komen we dus bij een vorm van tuinieren waarbij we rekening houden met alle levende organismen binnen een proces en het realiseren van duurzame veranderingen hier binnenin.  

biologisch versus organisch

biologisch

“De biologische productie is een alomvattend systeem van landbouwbeheer en levensmiddelenproductie waarbij de beste praktijken op milieugebied worden gecombineerd met een hoog niveau van bio diversiteit, de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen, de toepassing van strenge normen op het gebied van dierenwelzijn en een productie die is afgestemd op de voorkeur van bepaalde consumenten voor producten die worden vervaardigd met natuurlijke stoffen en procedés.”

organisch

Organisch zowel als in voeding of zoals wij het aanzien in de tuin betekent zoveel als " voortgekomen uit levend materiaal". Dit betekent dus dat bepaalde verwerkte producten zoals brood perfect biologisch kunnen zijn terwijl het graan organisch is maar daarom niet steeds biologisch hoeft te zijn.

Ondanks alle verwarring die optreedt door greenwashing en verkeerder vertalingen, besluiten we beter dat biologisch rekening houdt met alle levensvormen en dat organisch zich nog dieper richt op de herkomst van deze organismen en tracht deze in harmonie en binnen kringlopen te behouden. Het verschil tussen biologisch, ecologisch en organisch is flinterdun en vaak zijn overlappingen maar ook enkele verschillen.
Het is belangrijk om steeds alles binnen het geheel te zien en te bekijken hoe we daar een bepaald onderdeel te ondersteunen het geheel possitief kunnen beïnvloeden. 

Bemesting

Kenmerken

 • natuurlijke grondstoffen
 • bevorderen het bodemleven
 • verbeteren de bodemstructuur
 • enkelvoudig of samengesteld

Kenmerken

Soorten

Brandnetelgier

Brandnetelgier is een vloeibare meststof, die we door de alomvertegenwoordige aanwezigheid van brandnetels, altijd bij de hand kunnen hebben. Eigenlijk is het niets meer dan een techniek waarbij we de opgeslagen meststoffen uit de bladeren van de netels gaan ontrekken. Dit proces veroorzaakt een nogal intense geur, en net dat is de reden waarom vele mensen deze makkelijke manier tot het produceren van een organische bemesting liever overslaan.

 Kenmerken

 • intense geur
 • rottingsproces

Stalmest

Drijf-of stalmest kunnen zeker een deel uitmaken van de compost of organische verbetering. bedenk wel steeds dat door het hoog gehalte aan ammoniak er verbranding kan optreden zodat zeker jonge gewassen de bemesting niet kunnen overleven. Een rustperiode van minstens 6 maanden is steeds gewenst alvorens deze te gaan gebruiken.

Compost

Momenteel bestaat er eigenlijk geen enkel excuus om niet zelf aan compostering te doen. Voor iedere tuin, hoe klein ook bestaan er methoden die het mogelijk maken zelf uw gft-afval om te zetten. De eigen economische voordelen zijn enorm, en daarbij komen nogeens de ecologische voordelen bovenop. Het welslagen van het verteringsproces is afhankelijk van een beperkte kennis en een minimum aan materiaal. Indien deze twee echter aanwezig zijn, kan men een half jaar na de aanvang beschikken over een nieuw aanbod van voeding voor uw planten.

Bestanddelen

Geschikt voor compostering

 • snoeiafval, bladafval
 • grasmaaisel
 • groenten-fruitresten
 • koffiefilters
 • uitwerpselen van herbivore huisdieren
 • eierdozen ( deze zorgen door hun bouw voor een goede verluchting)

Niet geschikt voor compostering

 • brood
 • uitwerpselen van carnivore huisdieren
 • gekookte gerechten
 • Vet en olie

Beperkt geschikt voor compostering

 • aarde
 • onkruidresten

Compost
is het
levensbloed
van uw
tuin

Voordelen

 • economisch, geen aankopen van meststoffen ,geen containerparkbezoek
 • verkleining van de afvalberg en de ecologische voetafdruk
 • vitalisering van de bodem
 • voedselbron van vele dieren en verhoogt hierdoor de biodiversiteit
 • tuingrond met humus droogt minder snel uit
 • de bodem slempt minder snel dicht
 • wortels vinden zowel water als lucht in voldoende mate
 • langzame afgift van voeding zorgt voor een compacte groei
 • mos krijgt minder kans tot door groei
 
 
 
 
 
 

Gebruik

Een composthoop van 1m³ kan men verdelen over een oppervlakte van 25m². Compost kan men zowel licht onderwerken als bodemverbeteraar of op aarde leggen als bemesting. Bij een goede opstelling is uw compost na een viertal maanden voldoende verteert. Het enige wat dan wel nog nodig kan zijn is, door gebruik te maken van een zeef, de takjes scheiden van het andere materiaal. Deze kan dan toegevoegd worden aan een andere composthoop om verder omgezet te worden.

Mulch

Bladmulch

Bladmulch is zoals het woord al aangeeft een soort mulch die alleen bestaat uit verteerd bladafval.  Het is een makkelijke manier om van uw verzamelde bladeren een bodemverbeteraar te maken, of gewoon ter verhoging van het humusgehalte. Wanneer we de juiste werkwijze toepassen dan kan er op termijn van één jaar een perfect verteerd mengsel bekomen worden.

Soorten

Mulchzak

Bladmulch kunnen we snel en compact laten verteren wanneer we het bladafval in een geperforeerde afvalzak laten staan. Het blad kan indien nodig ter versnelling ook gemengd worden met tuinaarde of reeds verteerde compost.

Ecologische kringloop

In de natuur wordt alles binnen een kringloop gehouden en behouden, de planten en/of dieren die dood gaan geven voeding voor andere, en dit herhhalt zich keer op keer. Ok in onze eigen tuin zullen we zien dat maaisel, bladafval,snoeisel en GFT wordt omgezet naar nieuwe voeding. Om deze omzetting van plantenmateriaal naar humus rekent de natuur en wij natuurlijk ook op een leger organismen die we te vaak ongekend en onbemind laten. 
De organismen die instaan voor de afbreek van plantedelen doen dit door interactie van eten en gegeten worden. Ze zetten niet alleen alles om door zich met de plantaardige delen te voeden maar ook met elkaars uitwerpselen en zelfs met elkaar. De ecologische kringloop binnen de omzetting van organisch materiaal is binnen een ecologische tuin een gesloten kringloop.

Macro-organismen

Regenwormen

Zij graven gangen in de grond en houden daardoor de bodem luchtig en zuurstofrijk.

Compostwormen

Deze zijn iets kleiner maar zijn de enige wormen die zich echt in de compostzone kunnen huisvesten. Ze voeden zich met het vochtige, organische materiaal waarna hun uitwerpselen de structuur van de humus reeds bepalen.

Springstaarten

Springstaarten zijn kleine witte insecten met korte voelsprieten die een belangrijke schakel vormen in de omzetting doordat zij zich voeden met schimmels. Deze schimmels hebben eerst hun voeding ontrokken aan het moeilijk verteerbaar en afbreekbaar materiaal. Via de uitwerpselen van de springstaarten komen deze voedingstoffen weer in de bodem of de humus terecht.

Mijten

Deze spinachtigen zijn nog geen 3mm groot en voeden zich met rottende bladeren, hout, schimmels en algen. Mijten op hun beurt worden weer gegeten door roofmijten en springstaarten

Pissebedden

Pissebedden zijn de enige kreeftachtigen die bij ons op land leven, maar wonen wel steeds in de nabijheid van vocht. Zij voeden zich met rottende planten, kadavers en hout.

Miljoenpoten

Net als wormen verorberen ze rottende plantedelen en graven ze zich een weg door de bodem. 

Duizendpoten

Duizendpoten zijn echte rovers die soms zelfs regenwormen eten.

Micro-organismen

Hieronder verstaan we alle organismen zoals bacterieën, schimmels, straalschimmels, algen en protozoa die rottend materiaal opneembaar maken voor de planten en dieren. Deze organismen kunnen zich razendsnel vermenigvuldigen en bevolken dus op korte tijd uw compost en humus.