Daktuin

Voordelen

  • wateropvang
  • biodiversiteit

Voordelen

Voornamelijk door de verstedelijking en de verder durende klimaatsverandering beschikken daktuinen over verschillende voordelen. Natuurlijk zijn ze ook niet weer de grote oplossingen om het tij te keren maar ze bieden wel mogelijkheden om met de veranderingen om te gaan. 
In steden en dorpskernen is de ondergrond voor een heel groot deel verhard, waardoor het regenwater niet kan insijpelen en erbij overvloedige regenval problemen ontstaan bij de afvoer en riolen en uiteindelijk rivieren overstromen. In de lange droge warme zomers zien we dan weer een extremere warmte en droogte door het stedelijk hitte-effect.