Coniferen

Conferen zijn zeker in de eerder moderne verguisde planten en net omdat ze ons soms te vaak doen terug denken aan de ouderwetse tuinen zijn ze erg ondergewaardeerd. Volgens velen vragen ze teveel werk om mooi te houden en passen ze niet langer in ons landschap. Het is inderdaad zo dat ze om ze mooi te houden meer snoeiwerk vragen, meer net daardoor kun je ze ook veel strakker scheren dan hagen van loofhout.  

Plagen

De laatste jaren zien we bij vele coniferen, maar vooral bij hagen van x Cupressocyparis leylandii vaak volledig bruine delen in de haag, terwijl de rest perfect groen staat. In de meeste gevallen is de oorzaak te vinden bij de bladluizen en dan specifieker bij de takluizen. Dit zijn dan goed zichtbare, donkere luizen die zuigen aan de scheuten. Deze verschijnen laat in het najaar en zijn in het voorjaar weer verdwenen. Tijdens het zuigen geven zij een stof aan de plant waardoor er takken afsterven. Op de moment dat de sterfte opvalt zijn de luizen al weer weg en is het enkel de roetdauw die hun aanwezigheid verraadt. Takluizen hebben net zoals andere bladluizen vooral oog voor minder gezonde planten, belangrijk is dus de hagen correct te snoeien en te onderhouden.