Otter Lore

Behalve vissers zijn er weinig mensen die negatief tegenover een otter staan. Zijn liefde en genegenheid naar soortgenoten toe en de speelsheid waarmee de otter zich door het water manoeuvreert maken hem een zeer aantrekkelijk en amusant dier.

Benaming 

Volksbenaming

  • water-snake 
    roepnaam bij de Angelsaksen
  • dratsie
    Schotse benaming 

Geschiedenis

Noormannen

Volsung Saga

In de verhalen over de Volsungs gaat Sigurd op zoek naar de schat van Fafnir. De broer van Fafnir was Otr die een otter was of toch alleszins iemand die kon veranderen in een otter, maar hij werd vermoord door Loki. Als bloedgeld moesten de goden het volledige kadaver vullen en bedekken met goud.
Behalve Fafnir de worm, had Otr ook nog een broer Andvari die in een snoek kon transformeren.

Kelten

Bij de kelten wordt er een verhaal verteld waardoor we de associatie van de otter met de imbolic feesten en Brigid beter kunnen begrijpen.

Toen de Oude Moeder Caileach de bron van de jeugd ontdekte, dronk ze ervan en werd ze de jonge godin Brigid. Misschien is zij dan wel niet het symbool van de lente, maar dan wel van de vruchtbaarheid, het licht en de warmte. Ze neemt de rol als een soort vroedvrouw die er voor zorgt dat het zaad van het licht uit de donkere moederbuik kan ontspruiten tot de lente, dit keer op keer, ieder jaar. 

 

 

Otter knows what it means to descend to the depths in order to bring their treasures to the surface. Being the most playful of animals, it also feels akin to the child of light entering its toddler state. But its playfulness is no laughing matter: the disarming innocence of play is a powerful force, also to be discovered and rediscovered within ourselves- a Fountain of Youth as it were... And let's not forget that the playful Otter shows us one of the ways to catch the Salmon of Wisdom.

Have a lovely Imbolc everybody!

Perzen

Bij de Perzen staat de otter op nummer één van meest geliefde dier. Mensen die er op jagen of die het dier gedood hebben riskeren een enorme boete.

Native American

In Alaska, en dan bij de Tlingit en de Tsimshian cultuur, is er een wezen dat ze de Kushtaka noemen. Het is een soort gedaante-wisselaar met als hoofdvorm, het gezicht van een otter en een menselijk lichaam. Honden voelen hun aanwezigheid vlug aan en zullen ze verjagen met hun geblaf. Een andere methode om jouw omgeving te beschermen is om al plassend regelmatig uw territorium af te bakenen.  

Religie

Christendom

De patroonheilige van de otters is Sint Cuthbert, volgens de traditie was hij nu een nachtelijk gebedsmoment in de Noordzee totaal verkleumd en uitgeput. Tot twee otters hem benaderden en zich voeten verwarmden met hun adem en droogden met hun pels.

Geografisch

Groot-Brittannië

Sommigen gaan er vanuit dat otters de bron zijn van de vele legenden die draaien rond het monster van Loch Ness. Het is namelijk zo dat otters zich binnen een familie aan elkaar vastmaken, om niet uit elkaar te drijven, waardoor ze soms als een groter geheel aanzien worden.

Een verhaal uit Schotland gaat over de Otter Koning, die steeds in het gezelschap was van zeven zwarte otters. Wanneer deze otters gevangen genomen werden, zouden ze er alles voor doen om terug hun vrijheid te herwinnen. Maar hun vellen waren zeer geliefd, ze maakten krijgers onzichtbaar en boden bescherming tegen verdrinking. Gelukkig waren de otters moeilijk te doden, slechts een klein puntje onder hun kin was een kwetsbare plaats.

Uit het Welsh vinden we dan weer een verhaal over de tovenares Ceridwen die de jonge Gwion het overlaat om haar ketel in het oog te houden. Maar hij kan het niet laten om al eens voor te proeven, waardoor hij de kennis over alle dingen tot hem neemt. Hij transformeert zich tot een haas om aan haar woede te ontsnappen, waarna zij zich dan weer in een jachthond verandert. Eenmaal in de rivier wordt hij weer een zalm, en vormt Ceridwen het lichaam van een otter.  Na een lang verhaal wordt Gwion herboren als Taliesin, de gekende bard.

De Ieren vertellen weer over De reis van Maelduin, waarin de otters van het Otter eiland zalm naar de zeemannen brengen. In de reis van Brendan vernemen we dan weer over hoe een otter eten en zelfs brandhout naar een kluizenaar brengt.

Symboliek

Fantasie en Magie

Kushtaka

De Kushtaka uit Zuid-Oost Alaska is een gedaante-wisselaar en je kan zijn naam het best vertalen naar land-otter-man. Sommige verhalen beweren dat deze in iedere soort otter kan veranderen, maar meestal blijft het maar bij één. De verhaallijnen zijn ook verschillend, soms wordt hij aanzien als een redder voor drenkelingen, maar evengoed lokt hij vrouwen naar het water door het gehuil van een baby na te bootsen. In grote lijnen zien wel ook weer dat de Kushtaka door ouders wordt ingezet om hun jonge kinderen te waarschuwen voor de gevaren van water.

 

Physically, kushtaka are shape-shifters capable of assuming either human form or the form of an otter. In some accounts, a kushtaka is able to assume the form of any species of otter; in others, only one. Accounts of their behaviour seem to conflict with one another. In some stories, kushtaka are cruel creatures who take delight in tricking poor Tlingit sailors to their deaths. In others, they are friendly and helpful, frequently saving the lost from death by freezing.In many stories, the kushtaka save the lost individual by distracting them with curiously otter-like illusions of their family and friends as they transform their subject into a fellow kushtaka, thus allowing him to survive in the cold. Naturally, this is counted a mixed blessing.

However, kushtaka legends are not always pleasant. In some legends it is said the kushtaka will imitate the cries of a baby or the screams of a woman to lure victims to the river. Once there, the kushtaka either kills the person and tears them to shreds or will turn them into another kushtaka.

Legends have it kushtaka can be warded off through copper, urine, and in some stories fire. It is also said that the kushtaka emit a high pitched, three part whistle in the pattern of low-high-low.

Since the kushtaka mainly preys on small children, it has been thought by some that it was used by Tlingit mothers to keep their children from wandering close to the ocean by themselves.

De Otter Koning

Signatuurleer

Kunst

Literatuur

Films en televisie

Fantasie en Magie

 

 

 

 

Sea otters hold hands when sleeping to keep them from drifting apart.