Sleedoornpage Wild

Geschiedenis

Oudheid

Middeleeuwen

Naamgeving

 

 

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :

Duitse benaming :

Franse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :

 

Kenmerken

Rups

kenmerken
grootte
kleur
voeding
periode
kenmerken

Adult

kenmerken
grootte
kleur
voeding
periode
kenmerken

Leefwijze

Vlucht : 

Rups :

 

Vindplaats

De sleedoornpage komt bijna enkel voor in de overgangsplaatsen van zand naar klei en veen.

Bij sleedoorn zelf is het belangrijk dat de planten niet te oud zijn en zeker zonnig georiënteerd staan.

Observatie

De aanwezigheid van sleedoornpage kan je het best in de winterperiode inventariseren. Soms zie je een groep mensen heel uitvoerig de sleedoorntakken onderzoeken. Zij zijn op zoek naar de witte eierpakketten die, nu de bladeren gevallen zijn, mits enige oefening waarneembaar zijn. Aangezien de sleedoorn niet algemeen voorkomt en de sleedoornpage al helemaal niet is het het best om op deze gekende vliegplaatsen te gaan zoeken. Bij uitbreiding zal men vaak ook iets verder dan deze regio's observeren om zodoende hopelijk verdere verspreiding, met een bijkomend aangepaste bescherming te kunnen uitwerken.

Bedreiging

De bedreiging van de sleedoornpage heeft vooral te maken met een slecht beheer van de sleedoornstruwelen. Deze worden vaak slecht gesnoeid of plots omwille van overlast zonder nadenken verwijdert.

Bescherming

De sleedoornpage is een bedreigde en beschermde diersoort, wat dus ook wil zeggen dat sleedoornstruiken waarop eieren afgezet zijn, niet mogen verwijdert of onzorgvuldig gesnoeid mogen worden.

Tuinontwerp

Waardplanten

Sleedoorn

  • vindplaats eieren