Kippen

Alles inbegrepen, verwerkt of onverwerkt eet een mens gemiddeld 180 eieren per jaar. Van de verwerkte eieren zoals bijvoorbeeld degene uit uw mayonaise of in uw taart, is de herkomst moeilijk te controleren.Bij de meeste producten zijn dit eieren van kippen die in het beste geval in een scharrelhouderij wonen. Dergelijke firma's gaan niet investeren in bedrijven die eieren aanbieden van kippen die over een uitloop beschikken. Toch heeft een kip naar mensennormen niet veel nodig om gelukkig te zijn. Overdag moeten kippen kunnen buiten scharrelen en 's avonds gaan ze slapen in een stal met bodembedekking ( stro of houtvezel ). Wanneer we aannemen dat een kip met biologische voeding, zonder toevoeging van leg of krachtkorrel drie à vier eieren per week legt, en dit een zeven à acht  maand per jaar. Dan zou één kip ons ongeveer honderd eieren kunnen geven, dat zou betekenen dat één kip volstaat om ons te voorzien van eieren bij onze eigen bereidingen. In een gemiddeld gezin zou dus een kippenwei van +/- 40 m² met vier kippen en een hok volstaan om op een respectvolle manier plezier te beleven aan uw pluimvee.

Geschiedenis

Romeinse geschiedenis

Romeinen vonden de bewoners van Frankrijk vaak koppig en trots, waarna ze deze hun de Latijnse naam voor de haan (Gallus) gaven, namelijk de Galliërs (gallicus). De Fransen namen deze naam met plezier aan, aangezien hij ook verwees naar hun reputatie van strijdlustigheid en onverschrokkenheid. Echter is de haan nooit een echt officieel nationaal symbool geworden, want wie wil er nu een haan op de vlag wanneer anderen een adelaar, leeuw of een beer hebben. Daarom wordt de haan vaker als symbool van de Franse sportprestaties gebruikt, en als symbool van de militaire moed ter ere van de gesneuvelden tijdens WOI

Kenmerken

  • vervolmaken van de kringloop in uw tuin
  • verhoogt de zelfredzaamheid

kringloop

Kippen zijn een belangrijk element in het volledig rondmaken van de kringloop van grondstoffen in uw tuin. We geven de kippen eten, waardoor zij ons helpen bij het verwerken van tuinafval en keukenresten. Als beloning krijgen wij dan weer eieren en gezelschap en zorgt hun mest voor een verhoging van het organisch materiaal in onze tuin. 


Bij de regionale verkiezingen van 2014 in Frankrijk hebben enkele politici hun herverkiezing te danken aan een kippenweggeefactie tijdens hun campagne. Onder de slogan 'één gezin, één hen', waarbij er aandacht ging naar het feit dat een kip goed is voor zowel het milieu als de portefeuille werd er bijvoorbeeld in Colmar actie gevoerd. Ervan uitgaande dat een Fransman gemiddeld jaarlijks 360 kilogram compostafval produceert, en een kip 150 kilogram omzet, zou twee kippen per persoon echter nog steeds onvoldoende zijn. De kosten voor het bergen van het compostafval zijn momenteel wel al beduidend lager dan de oorspronkelijke 8 miljard euro, waardoor de huisafvaltaks dan evenredig gedaald is. Het geheel is een gevolg van een eerder project in Pincé waar de gezinnen allemaal één kip en een zak voer kregen.   

 
 
 

  

Functies

  • verwerken van groenafval
  • leveren van eieren
  • onderhouden van grasland
  • verhogen de zin tot buitenleven

Soorten

 

Huisvestiging

 

Voeding en drinken