Steenmarter

Geschiedenis

1990

Sinds de jaren 90' is de steenmarter geen zeldzame soort meer in Vlaanderen, hij komt zelfs al algemeen voor. Bijkomend bij deze positieve evolutie komen er natuurlijk ook de klachten als schade aan wagens en nachtelijke zolderbezoeken. Het verhoogd aanbieden van schuilplaatsen in de bestaande natuur is een noodzaak aan het worden.

Naamgeving

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :

Duitse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :

Folklore :

Volksgeloof

 

Plaatsnamen

 

Symboliek 

Kenmerken

kenmerken
grootte
leefwijze solitair
kleur
voeding
voortplanting
biotoop
geluid

Biotoop

Nestplaats

Steenmarters beschikken over verschillende schuilplaatsen waarvan ze er enkele overdag ook gebruiken als rustplaats. Eén of meerdere van deze plaatsen zullen ze ook inrichten als echte nestplaats. Een geschikte nestplaats is steeds een goede schuilplaats, maar andersom wordt niet iedere schuilplaats gebruikt als kinderkamer.

Leefwijze

Algemeen

Steenmarters leven quasi altijd solitair, slechts in stedelijk gebied durven ze zich groeperen om zo prooien te verschalken.

Zomer

Tijdens de paartijd leven de partners enige tijd samen, maar vanaf de bevruchting gebeurt is, verlaat het mannetje half augustus het vrouwtje om solitair de herfst en winter in te gaan.

Herfst

De jonge steenmarters verlaten in augustus-september het ouderlijk huis, op zoek naar een eigen territorium. Hierdoor komt het dat we in de periode september vaak geschreeuw en gekrijs horen tijdens grensgevechten. 

Voeding

In de late zomer, herfst en winter leven ze voornamelijk van bessen en vruchten zoals bramen en vogelkers. Doordat plantaardige vezels niet volledig worden verteerd kan men bij marters net als bij vossen vaak in de uitwerpselen zien welke planten ze gegeten hebben. Steenmarters zijn één van de weinige diersoorten die ook spitsmuizen durven eten. 

uitwerpselen :
Steeds sliertjes eindigend op een punt, die afhankelijk van hun voeding sterk kan variëren. In het voorjaar en zomer eten ze dierlijk en zijn de slierten zwart, vanaf de herfst zijn deze afhankelijk van de gegeten vruchten rood tot roze-oranje. Uitwerpselen zijn steeds terug te vinden langsheen hun grenzen en zijn specifieke territoriummarkeringen.   

Voortplanting

Het paarseizoen van de steenmarter loopt half augustus ten einde, waarna de partners elkaar ook verlaten en weer solitair gaan leven. De bevruchte eieren worden nu enkel nog bewaard in het vrouwtje en worden pas vanaf januari ingenesteld. Vanaf maart zullen er vervolgens één tot vier jongen geboren worden die enkel door de moeder worden opgevoed.

Bedreiging

Woningschade

Zoals de naam al aangeeft zijn steenmarters liefhebbers van een stenen nestplaats. Bij gebrek aan rotsen in onze streken, breken ze dus vaak in onze woningen. Hierbij maken ze hun aanwezigheid uitdrukkelijk waarneembaar door krijsen, hard lopen en de geur van uitwerpselen en resten van voeding. Om de woning binnen te komen of om hun nestplaats te verfraaien bijten ze vaak isolatie stuk, maar ook leidingen op de zolder zijn niet veilig. 

Jacht

Bestrijden van marters of dit nu door middel van jacht, vallen of gif werkt heeft geen enkele zin, omdat deze dieren zeer territoriaal zijn. Wanneer een bepaald exemplaar verwijdert wordt zal het territorium snel ingevuld worden door een ander.

Bescherming

Marterbunker

Aangezien het inbraakveiling maken van een woning voor een marter eigenlijk alleen maar het probleem verschuift, moet er worden ingezet tot de installatie van alternatieve woningen. In 2016 en 2017 werden er door het INBO echte marterburchten gebouwd, waarmee men tracht marters veilig en ongestoord te kunnen huisvesten. Het gaat hierbij enkel als alternatief voor de nestplaats en dus niet voor de schuilplaatsen waar de marter overdag als rustplaats gebruik van maakt. Simpel gezegd zijn marterbunker constructies met strobalen waarbij de ingang beschermt is tegen bijvoorbeeld katten, en waarin de steenmarter met mogelijks jongen verscholen zit uit de wind, koude en verstoring.