Boomkikker

Deze kikkersoort staat in Vlaanderen getekend als één der meest bedreigde diersoort. Zijn voorkeur en zijn gebondenheid naar zeer zuiver water en het gebrek daar aan is een belangrijke oorzaak hiervoor. Zijn winterslaap houdt hij in moerassige bossen (broekbossen) waar hij pas wakker wordt vanaf april. Net als vele andere amfibieën zijn het eerst de mannetjes die ontwaken om dan in de dichtbegroeide oevers met luid gebrul de vrouwtjes te lokken. Op warme zomerdagen zijn ze ook in bloemrijke weides te vinden, waar ze voornamelijk 's nachts op jacht zijn op insecten en spinnen.