Bestuiving

Waarde

Economische waarde

De echte economische waarde van bestuiving valt moeilijk te berekenen, aangezien deze verder gaat dan alleen maar gewassen die betere vruchten voortbrengen bij bevruchting. Ook mogen we het niet te nauw bekijken naar voeding alleen, maar ook bijvoorbeeld naar bosbouw, sierteelt, sport en recreatie.
Wereldwijd gezien zou tot ongeveer 75% van de gewassoorten afhankelijk zijn van bestuiving door insecten. Denk hierbij dan niet aan de grotere gewassen zoals maïs en graan, dit zijn windbestuivers, maar vooral aan groenten en fruit. Bij de bestuivers zien we ook veel meer soorten, dan alleen maar de gekende honingbij, zoals solitaire bijen en hommels, maar evengoed totaal andere soorten insecten.
Dit het ganse bestand aan insecten fel achteruitgaat is niets nieuw, maar het effect op de landbouw en fruitteelt is pas sinds kort bekend. Nu zijn verscheidene wetenschappers er toch ingejaagd enigszins te becijferen wat de economische waarde van deze natuurlijke bestuiving is. Uit een studie aan de ULg te Gembloux is gebleken dat dat deze insecten een bijdrage leveren van 251,6 miljoen euro. Op zich zegt dit cijfer misschien nog niet zoveel maar het wordt duidelijker wanneer we spreken over 11% van de landbouwproductiewaarde. Aangezien het vooral over fruit en groenten gaat en minder over akkergewassen zijn het vooral dekprovincies Limburg en Vlaams-Brabant die hard getroffen worden.   
Mapping the dependency of crops on pollinators in Belgium, ULg Gemboux