Zoogdieren

Zoogdieren behoren tot die groep dieren waarbij mensen het minst aan denken tot het aantrekken met hun tuin. De overdreven angst met betrekking tot de aanwezigheid van ongewenste zoogdieren zoals muizen en ratten, is hiervan de grootste oorzaak. Tuinen  worden proper gehouden zodat egels geen schuilplaats vinden, of voederplaatsen worden streng beschermd zodat eekhoorns of muizen er niet aankunnen.
Uit recente zoogdiertellingen is gebleken dat de eekhoorn als soort het meest waargenomen zoogdier is. Een kanttekening hierbij is wel dat bijvoorbeeld konijnen minder vaak, maar dan wel in grotere populaties worden geteld. 

Soorten

Bedreiging

Rodenticiden

Spitsmuizen zijn insecteneters en net als vleermuizen bij wet beschermd. Zij mogen dan ook niet bestreden worden met het gebruik van gif of op welke manier dan ook, maar ze worden wel vaak het slachtoffer door een onoordeelkundig gebruik.