Padden

Geschiedenis

2023

In 2023 werd de hoogste trekintensiteit al vastgesteld op 16 februari, een verder zetting dus van het steeds vroeger stoppen van de winterslaap.

2024

Dit jaar start zoals het vorige geeindigd is, namelijk met zeer veel regen. Wanneer dan de temperaturen begin februari al zacht worden betekent dit het begin om uit de winterslaap te komen en aan de paddentrek te beginnen. De evolutie blijft dat de padden steeds vroeger ontwaken, een evolutie die veelzeggend is, maar ook vooral nefast voor het verdere bestaan van de padden. De eerste paddentrek zien we nu reeds al vanaf 11 februari.

Naamgeving

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :

Duitse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :

Folklore :

Volksgeloof

 

Plaatsnamen

 

Symboliek 

Kenmerken

kenmerken
grootte
leefwijze
kleur
voeding
voortplanting
biotoop
geluid

Biotoop

Leefwijze

Padden kunnen in de beste omstandigheden, tot wel 10 jaar oud worden.

Winterslaap

Ieder jaar houden padden een winterslaap, deze stopt vanzelf wanneer de lente aanbreekt.

Paddentrek

Na de winterslaap trekken de padden massaal naar een poel om zich daar voor te planten. Vroeger lag deze jaarlijkse volksverhuizing rond half maart, maar nu zien we zelfs midden februari al een grote opkomst.

Voeding

Voortplanting

Paring

Tijdens de paring omklemt het mannen zeer stevig het vrouwtje, hiervoor heeft hij zeer sterke voorpoten.

Eieren

De eieren van een pad zijn een gans snoer, tot wel duizend eitjes, en dus sterk verschillend van bij de kikker waarbij het een klomp dril is.

Bedreiging

Dat het slecht tot zelfs zeer slecht gaat met de padden is niets nieuws, maar ondanks de inspanningen lijkt er weinig te veranderen. Het grootste deel van de achteruitgang lijkt te wijten aan de klimaatopwarming met talloze extra gevolgen. Uit onderzoek is gebleken dat de pad in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland richting een plaats op de rode lijst gaat. Ook in onze streken gaat het steeds verder bergaf, gemiddeld gezien met een 30%, maar op sommige plaatsen tot crasht de populatie met 80%.

Vervroegde paddentrek

De laatste jaren zien we steeds meer een verschuiving richting begin februari bij het beëindigen van de winterslaap, dit terwijl het vroeger eerder midden maart was. Het zijn hierbij vooral de weerschommelingen, periodes met warm weer afgewisseld met vorst, die het de padden zeer moeilijk maakt.

Uit onderzoek is gebleken dat padden die gedurende hun winterslaap hogere temperaturen beleven, veel meer energie verbranden dan tijdens koude.

Bij een onderzoek werden 15 mannetjes 48 uur lang blootgesteld bij 4 graden en 15 andere padden aan een temperatuur van 8 graden. Het zuurstofgebruik wat wijst op de ademhaling lag al 27% hoger bij de padden onder 8 graden en ook het dagelijkse energieverbruik ligt ruim 1/4 hoger. Dit alles resulteerde in het feit dat de padden van de hogere temperaturen 20 van hun lichaamsgewicht in twee dagen verloren niettegenstaande de andere mooi op gewicht bleven.

Tevens blijken de padden die op 8 graden bleven minder koudetolerant te zijn, omdat ze door verminderde energiereserves ook minder of geen glucose of glycerol konden aanmaken, terwijl het net deze stoffen zijn die het lichaam beschermen tegen bevriezing.

Een hogere wintertemperatuur en dan zeker de wisselende temperaturen zorgen voor een verminderde kans op overleving bij padden. Ze zijn kwetsbaarder bij plotse vorst en komen verzwakt uit de winterslaap. Dit alles zorgt er dan ook weer voor dat de lagere energiereserves een invloed hebben op het immuunsysteem en de vruchtbaarheid.

Herpes-virus

Steeds meer padden blijken besmet met het herpes-virus, maar door de algemene achteruitgang is het effect hiervan moeilijk te bepalen.

Bescherming

Meer info

Onderzoeken