Hamster Wild

Geschiedenis

Naamgeving

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :

Duitse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :
Korenwolf
Deze benaming stamt af van zijn voorliefde voor graan.

Kenmerken

kenmerken
grootte
leefwijze
kleur
voeding
voortplanting
biotoop
geluid

Biotoop

Leefwijze

In een zelfgegraven gangenstelsel houdt de hamster zijn winterslaap tot eind maart. Na deze lange overwintering braakt de paartijd aan voor deze solitaire en territoriale dieren. Mannetjes gaan eind maart de vrouwtjes opzoeken waarbij ze meestal agressief binnen hun burcht begroet worden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de zwakkere mannentjes weer verdwijnen terwijl de sterkere enkele dagen mogen blijven om zich voort te planten.

Voeding

Voortplanting

Bedreiging

Bescherming