Kleine vos

Geschiedenis

Naamgeving

Dierlore

Kenmerken

kenmerken
grootte
kleur imago roodbruin
kleur rups geel-zwart
voeding
waardplanten brandnetel
status zeer algemeen
vliegperiode bijna jaarrond
biotoop bloemenrijk landschap

kleur imago :
Het is een roodbruine vlinder met op de bovenzijde drie zwarte vlekken aan de rand. Aan de top van de voorvleugel zien we een witte vlek. Langs de buitenrand van de vleugels zitten enkele opvallende blauwe vlekjes.

Leefwijze

De kleine vos overwintert als imago en is daardoor één van de eerste vlinders die je ziet vliegen in het voorjaar. De vrouwtjes leggen hun eitjes op de jonge brandnetelscheuten op een zonnige luwe plaats.  
De jonge rupsen ontwikkelen eerst in spinselnesten met vele samen, waardoor deze nesten makkelijk waar te nemen zijn. De grotere volwassene rupsen leven solitair en voeden zich voornamelijk met brandnetel. Na en viertal weken gaan de rupsen verder naar het popstadium.