Zweefvliegen Wild

Geschiedenis

1980

Eerste tellingen geven aan dat er vooral zeldzame soorten zweefvliegen verdwijnen, de algemenere soorten blijven overleven maar dalen wel in aantal.

2000

Vanaf deze moment zien we ook dat eerder algemenere soorten ook aan het uitsterven zijn.

2022

In vergelijking met de jaren 80', dus een 40-tal jaar geleden, zien we dat er tot wel 80% minder zweefvliegen en zelfs 44% van de toen getelde soorten nu niet meer gezien worden.

Naamgeving

 

 

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :
Zweefvlieg

Duitse benaming :

Franse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :

 

Kenmerken

Larve

kenmerken
grootte
kleur
voeding bladluizen
periode
kenmerken

Adult

kenmerken
grootte
kleur
voeding
periode
kenmerken

Leefwijze

Vlucht : 

Larve :

Adult :
Samen met bijen behoren zweefvliegen tot de belangrijkste bestuivers in onze streken. Een groot deel voedt zich als larve met bladluizen, en laat het na net deze groep waarbij de achteruitgang ongewoon hoog is. 

Observatie

Bedreiging

Al 40 jaar na elkaar zien we een gestage daling bij de zweefvliegen, soms stabiliseert ze even, maar toch is de achteruitgang opmerkelijk. Aangezien zweefvliegen niet echt behoren tot aandachtsgroepen zoals dagvlinders of libellen is het wel moeilijk een echte oorzaak te noteren. Zoals vaak ligt het waarschijnlijk in een combinatie van factoren zoals klimaatsverandering, pesticiden, verzuring, vermesting enzoverder.   

Bescherming

Tuinontwerp

Waardplanten