Grote Vos

Geschiedenis

2000

In het begin van deze eeuw was de grote vos zo goed als uitgestorven in onze streken. Verscheidene jaren worden ze niet of zeer zelden waargenomen.

2010

Vanaf 2012 tot 2014 is er een kleine heropleving in de populatie, maar daarna zakt ze weer naar een dieptepunt. De grote come-back is er in het jaar 2018 en sindsdien lijkt de soort weer gevestigd. 

2020

De grote vos wordt steeds meer en meer waargenomen in het vroege voorjaar, maar van nesten zijn voorlopig zijn er geen bewijzen van nesten.
Sedert april 2022 worden ook de eerste rupsennesten van de grote vos gezien en is grote terugkeer niet meer tegen te houden.

 Ook dit jaar zijn er al van honderden locaties meldingen van grote vossen. Vooral in het vroege voorjaar, in maart, worden ze veel gezien.

Naamgeving

 

 

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :

Duitse benaming :

Franse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :

 

Kenmerken

Rups

kenmerken
grootte
kleur
voeding
periode
kenmerken

Adult

kenmerken
grootte
kleur
voeding
periode vroege voorjaar
kenmerken

Leefwijze

Adult :
In de winter verschuilen de volwassen dieren zich in takkenwallen en ruigte zolang het maar beschut is. In de lente, wanneer de temperatuur naar boven kruipt en de zon steeds meer tevoorschijn komt, zien we adulten ook weer opduiken. Eénmaal een partner gevonden en de paring is gebeurd gaan de vrouwtjes op zoek naar geschikte waardplanten om hun eitjes op af te zetten. 

Rups :
De eitjes van de grote vos worden voornamelijk op loofbomen zoals iep en wilg afgezet, maar ze zijn ook te vinden op grotere fruitbomen zoals kerselaars. Het zijn steeds grotere groepen eitjes zodat er in april ook grote clusters rupsen kunnen aangetroffen worden. 

Observatie

In het vroege voorjaar, de periode rond maart, worden er zeker de laatste jaren vele vlinders waargenomen.

Bedreiging

Bescherming

Tuinontwerp

Waardplanten