Everzwijn Wild

Geschiedenis

Naamgeving

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :

Duitse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :

Folklore :

Volksgeloof

 

Plaatsnamen

 

Symboliek 

Kenmerken

kenmerken
grootte
leefwijze
kleur
voeding
voortplanting
biotoop
geluid

Biotoop

Leefwijze

Voeding

Zwijnen eten heel graag eikels en beukennoten en zijn dus zeker tijdens de mastjaren van deze bomen volop in deze oudere bossen terug te vinden. Wanneer er weinig boomvruchten aanwezig zijn kan het voorkomen dat zwijnen landbouwgewassen gaan plunderen of tot zelfs in tuinen achter eten komen zoeken.

Voortplanting

De jonge zwijntjes worden kaal geboren, maar na een week lijken ze wel een gestreepte pyjama aan te hebben. Bij de geboorte , zo rond half april, worden de frislingen, zoals ze genoemd worden al met hun hoektanden op de wereld gebracht.  Eén nest bestaat soms uit wel twaalf frislingen, waarbij ieder jong aan zijn eigen tepel bij de moeder zal zogen. Na een drietal weken zoeken ze mee naar voeding in de aarde, maar tot wel twee maanden oud blijven ze drinken bij hun moeder.

Bedreiging

Bescherming

Waarnemingen

In het voorjaar zijn zwijnen makkelijk op te merken, is het niet terwijl ze voeding zoeken, dan vind je zeker hun wroetsporen.