Hommel

Kenmerken

Uiterlijk

  • veelkleurig vnl. zwart/geel/wit
  • sterk behaard
  • groot/dik

Leefwijze

  • sociaal
  • angel puntvormig (meermaals te gebruiken)

Voeding

bestuiving

  • bestuiven ook bij bewolkt weer

  • bestuiven ganse dag

  • bestuiven alle soorten bloemen

Bij hommels zien we verschillende manieren van foerageren die dor evolutie en natuurlijke selectie bekomen zijn. Het meest voorkomend zien we het gebruik van een lange roltong om de nectar te kunnen ophalen uit meestal vrij diepe bloemen, denk maar aan de tuin-en akkerhommels die smeerwortel bezoeken. Andere hommels zoals de aardhommels hebben een korte tong en hebben geleerd om een gat onderaan in de bloem te bijten en de nectar zo op te zuigen. Nog andere soorten zoals de weidehommels wachten tot wanneer de aardhommels het gat gebeten hebben om op die plaats de nectar weg te roven. Nog specifieker per soort wordt het wanneer we bekijken op welke manier hommels hun bloemen kiezen. 

Het is namelijk zo dat hommels in staat zijn om van op grote afstand te reuken welke bloemen veel nectar bevatten en vervolgens het bezoeken waard zijn. Bij iedere landing aan een bloem zal een hommel een geur verspreiden met de pootjes, een bloem die deze geur sterk vertoond zal dus al vaak bezocht zijn en minder nectar bevatten.

Een hommel die vliegt raakt hierdoor elektrostatisch gezien positief geladen, terwijl een bloem veelal negatief geladen. Dit effect zorgt ervoor dat het stuifmeel beter aan de hommel blijft plakken. Hierdoor wijzigt na een bezoek de lading van een bloem lichtjes waardoor een andere hommel, die door zijn magnetische kristalletjes en dekharen de lading aanvoelt weet dat deze bloem zonet nog maar bezocht is.

Soorten