Dierlijk

Bijna iedere vogel of hij nu bij de zaadeters of insecteneters wordt ingedeeld zal tijdens het broedseizoen opzoek gaan naar dierlijke eiwitten waarmee hij de jongen kan voeden. We kunnen dus stellen dat in een tuin waar geen insecten aanwezig zijn ook de jongen van zaadetende vogels geen kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Anderszijds gaan we ook waarnemen dat in een insectenvriendelijke ecologische tuin, alle voeding het jaarrond aanwezig is, en waarbij vogels ons zelfs zullen helpen bij het wegnemen van minder gewenste insecten.
Het gebruik van inheemse planten die een veel grotere soortdiversiteit aan insecten waarborgen dan doorgedreven geselcteerde cultuurvariëteiten of vreemde planten gaat de noodzakelijke voeding van de vogeljongen eveneens sterk verhogen en garanderen

Om in uw tuin vele insecten te herbergen die dan weer een voedingsbestanddeel van vogels vormen, moet men hem eigenlijk zo insectvriendelijk mogelijk inrichten. De aanplantingen van inheemse soorten en de mogelijkheid om deze te laten doorgroeien en bloeien gaat reeds een goede eerste stap zijn. Het aanbod van insecten heet vooral zijn belang bij het voederen van de jongen, ze bevatten de meeste energie en voedingsbestanddelen om de jongen te voorzien. Het is dus nodig om uw tuin in de koude winterperiode zo te laten rusten en te laten staan, dat de insecten kunnen overleven, om in het voorjaar in voldoende mate aanwezig te zijn. In een onkruidvrije mooi opgeruimde tuin zijn nu eenmaal minder insecten voor handen dan dat de vogels er zullen nodig hebben. Vogels kunnen ook een welgekome hulp betekenen bij het beperken van minder gewenste insecten zoals bladluizen en rupsen. Onthou hier wel steeds dat dit opgaat tot wanneer er een natuurlijk evenwicht bereikt is. Dit evenwicht zal ons ook parten spelen bij het aantrekken van geliefde en gewenste insecten zoals vlinders, waarbij door de jacht op rupsen door vogels minder zullen uitgroeien tot volwassen individu.