Rosse Vleermuis Wild

Geschiedenis

Naamgeving

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :

Duitse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :

Folklore :

Volksgeloof

 

Plaatsnamen

 

Symboliek 

Kenmerken

kenmerken
grootte
leefwijze
kleur
voeding
voortplanting
biotoop
geluid

Biotoop

Leefwijze

Winter

Over de winterslaap van de rosse vleermuis is vrij weinig bekend, maar we gaan ervanuit dat zij ook overwinteren in grotere kolonies. Doordat deze vleermuizen weinig weerstand hebben tegen strenge winters is het vrij waarschijnlijk dat de rosse vleermuis eerder zuiderlijker trekt om daar makkelijker te overwinteren.

Voeding

Voortplanting

Bedreiging

Bescherming