Mieren

Leefwijze

Infectieziekten

Bedreiging

Mieren hebben enorm last van imagoschade, deels afkomstig door onwetendheid, maar ook door een overdreven angst voor de invasieve levensstijl van sommige exoten. Deze exoten krijgen vaak veel media-aandacht, als zijnde dat ze huizen volledig kunnen vernielen en ondergraven, alsof de muren zouden instorten en funderingen kunnen inzakken. Deze vrees gaat gepaard maar een overdreven tegenreactie en doorgedreven uitroeiing waar vooral onze eigen inheemse mieren de dupe van zijn.
Allerlei middeltjes zoals azijn, citroensap tot zelfs motorolie worden ingezet, ongeacht deze verboden zijn, en hebben vooral een infect op de bodem en het terras en slechts een kortstondig op het zogezegde probleem. 
Natuurlijk zijn er sommige perioden waarin mierenkolonies snel kunnen groeien en de werksters zich binnenshuis gaan begeven opzoek naar eten, maar onthou dat dit slechts kortstondig is. Wanneer we alle griezelverhalen even achterwege laten, dan dienen we toe te geven dat behalve een kortstondige opstoot van mieren we eigenlijk geen last kunnen en zullen hebben van mieren. Maar niettegenstaande dit worden mieren zeer vaak bestreden, en aangezien de ganse populatie aan insecten sterk achteruitgaat heeft vormt iedere vorm van bestrijding een bedreiging.   

Soorten

Voor de meeste tuiniers bestaan de mieren in de tuin uit rode mieren en zwarte bosmieren. Toch bestaan er in ons land 76 verschillende soorten mieren, maar dan zowel in de bossen, natuurreservaten en tuinen. Alle mieren zijn in kaart gebracht door het KBIN en in een atlas beschreven. 

Exoten

Mediterraan draaigatje