Eikenpage

Biotoop

De eikenpage leeft op zandgronden in het binnenland, struweel in de duinen, parken, eiken lanen, en open plekken in bossen.

Voortplanting

De eitjes worden aan de basis van een bladknop of op het einde van een twijg gelegd. Ze zijn makkelijk op te sporen en terug te vinden wanneer de eik zijn bladeren loslaat in de herfst.  

Voeding

Eikenpages lusten heel graag de honingdauw van bladluizen die hoog in de eiken wonen. Soms zullen deze vlindersi ik nectar gaan halen bij sporkehout, distels of bramen.