Romeins

Penates

In de 2de eeuw ontstond het gebruik om dwergachtige figuren in de tuin uit te stallen. Het ging voornamelijk over kleine beeltenissen van huisgoden, met de bedoeling dat deze geluk zouden brengen. Dit gebruik is doorheen de veroveringen van het Romeinse Rijk over gans Europa verspreid geraakt onder verschillende van tuinkabouters.
Iedere god of godin had een specifieke taak in het huishouden of het leven en het tonen van bepaalde goden gaf een goed beeld over het leven binnenshuis.

God(-in) taak
Potina hulp bij het drinken bij het kind
Edusa hulp bij het voeden
Cunina beschermster van de wieg
Cuba hulp bij de overgang van wieg naar bed
Adeona hulp bij de eerste stapjes
Abeona hulp bij de eerste stapjes
Fabulinus hulp bij de eerste woordjes
Locutius hulp bij de eerste zinnen
Camena hulp bij de zang
Numeria hulp ij het tellen
Domiduca beschermt een goede thuiskomst

Planten

Kruiden

Wilde planten

  • Waterkers