Bacchus

Bacchus, de Romeinse god van wijn, roes en dronkenschap is de zoon van Jupiter en Semele, die toen ze zwanger was van Bacchus door Jupiter werd dood gebliksemd. Het ongeboren kind werd aan de dij van Jupiter genaaid om 3 maand later geboren te worden. Alhoewel de naam Bacchus bij de Grieken ook werd gebruikt, is hij hier toch beter bekend onder de naam 'Dionysus'. 

kenmerken

  • halfnaakte jongeman
  • staf
  • kroon van ranken
  • vaak in vrouwelijk gezelschap

Bacchus trok vaak rond in een stoet van volgelingen rond terwijl er luidop gedanst, gezongen en muziek gemaakt werd. Het doel van deze stoet was niet alleen om plezier te maken, maar ook om bij de mensen de kennis van fruitteelt, en dan voornamelijk die van de druiventeelt bij te brengen. Bijkomstig aan het dronkenschap, de roes en de losbandigheid kwam de inspiratie die nodig was voor de schoonheid en he maken van kunst.

Bacchische riten

De Bacchanalia worden groteske verkleedpartijen, waarin de mensen zich vaak volgens een mythologisch thema of in het andere geslacht  kostumeerden. Veelal werd sater keuzen, waarbij een geitenvel werd gedragen en kransen met wijn of hopranken het hoofd omkroonden. Vaak zag men dat de mannen een staf bij zich hadden die eveneens specifiek versierd was, soms zelf met een fallussymbool op de top. De aanwezige maagden droegen dan weer manden met fruit en slangen, aangezien men beweerde dat de mensen van deze cultus slangenbezweerders waren.

Het ritueel bestond erin dat men in de eerste fase vaak deed alsof men dronken was, om daarbij dan gebeurtenissen uit het leven Bacchus na te spelen. Op die moment bleven de rituelen eerder ernstig en in zekere mate mysterieus, er was zelf sprake van mensenoffers en kannibalisme. Deze beschuldigingen kwamen voornamelijk ten monde van de tegenstanders, aangezien de echte rituelen geheim en enkel voor de ingewijden waren.

Waar echter weinig twijfel over bestaat, is dat de eerste nog nuchtere fase an de rituelen als nel overging naar een effectief geintoxiceerde fase waarbij priesteressen halfnaakt aan plantenslierten rondslingerden. Deze momenten van puur dronkenschap en orgiën durfden soms wel te evolueren naar echte losbandigheden tot zelfs moord en verkrachting.
Men ging hierbij er steeds van uit, dat wanneer een feest escaleerde in een tragedie, het was omdat men in de eerste fase onvoldoende eerbied had gebracht aan de god Bacchus.     

Rond 180 voor Christus waren het de patriciërs, leden van enkele Romeinse geslachten die deel uitmaakten van de Romeinse adel, die een heksenjacht organiseerden op de leden van de Bacchus-cultus. Deze vervolging had wel eerder zijn voedingsbodem in een zekere paranoia en hysterie dan in een echte bedreiging van het Romeinse Rijk. 
Het is zeker verstaanbaar dat indien men het vermoeden zou het hebben van feesten in de buurt, die gepaard gaan met liters wijn en bier, en waarbij men opgezweept door luide muziek en dans overgaat tot een echte orgie, de fantasie het soms van de waarheid overneemt. 
De echte reden waarom de Senaat het toch nodig om deze eerde marginale uitspattingen toch te onderzoeken ligt eerder in afgunst dan bescherming van de staatsveiligheid.

Tuinaanleg

Planten

Wingerd

  • klim/slingerplant
  • hoofdtooi-klederdracht

Druif

  • hoofdbestanddeel van wijn
  • ranken als klederdracht of kroon

Hop

  • hoofdbestanddeel van bier
  • ranken als klederdracht of kroon