Haas Wild

Geschiedenis

Naamgeving

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :

Duitse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :

Folklore :

Volksgeloof

 

Plaatsnamen

 

Symboliek 

Kenmerken

kenmerken
grootte
leefwijze
kleur
voeding
voortplanting
biotoop
geluid

Biotoop

Leefwijze

Voeding

Voortplanting

De paartijd van de haas, ook wel rammeltijd genoemd start in februari. Dit is de mooiste periode om de dansende hazen te observeren. Meerdere mannetjes rennen achter een vrouwtje aan, terwijl ze met elkaar vechten om te bepalen die met haar mag paren. De vrouwtjes echter laten zich ook niet zo maar doen, en indien een mannetje hun niet waardig is zullen ze zich weren. Vechtende hazen staan vaak rechtop op de achterpoten terwijl ze hun tegenstander flinke klappen verkopen.

Bedreiging

Bescherming