Vos

Na de mol is de vos het meest gevreesde zoogdier dat in onze tuinen kan voorkomen. Maar net zoals bij vele andere zogenoemde schadelijke dieren is de reputatie ervan vooral onstaan door een slechte kennis van zaken en door een slecht beleid of handelingen van de mens. Zo zijn er de ondoordachte en  populistische  uitspraken van wildbeheerseenheden die waardevoller geacht worden, dan diegene van wetenschappelijke instituten, alsook gewoon het feit dat door beperkte maatregelen we schade door de vos kunnen minimaliseren.

"De vos heeft geen enkel nut, niet voor de natuur en niet voor de natuurliefhebber, want het is een nachtdier en 's nachts slaapt de mens, dus je kan hem niet zien." (opinie van WBE op milieuraad)

Het is te begrijpen dat door dergelijke beschadigingsoperaties de mening van mensen over de vos nauw en bekrompen omlijnd wordt. Wanneer dergelijke uitspraken naar waarheid geacht worden, dan wordt de kans dat iemand blij is met de komst van een vos erg klein. Er wordt geen rekeing gehouden met alle kenmerken van dierlijk leven, zoals de plaats in de voedselpyramide, de kringloop, zelfregulatie enzomeer. 

Geschiedenis

21ste eeuw

De vossenpopulatie in Vlaanderen breidt weer sterk uit. Hierdoor onstaat dan ook de bijbehorende overlast en schade, waarbij als eerste antwoord te vaak alleen verdelgen geldt. Het gaat om een natuurlijke uitbreiding, en niet om het veelvoorkomende fabeltje, dat enkele groene fundamentalisten vossen zouden hebben uitgezet. De vos die een echte cultuurvolger is wordt ook gesignaleerd in grootsteden, alwaar ze ze vuilnisbakken plunderen en in conflict komen met mensen.

In de afschotstatistieken voor 2002  staan 4606 afgeschoten vossen gemeld, terwijl er in 2003 5606 slachtoffers in totaal worden genoteerd.  

Naamgeving

Kenmerken
  • cultuurvolger

 

 

Jacht

 De vos en dan vooral de jacht op de vos heeft voor een vreemd en uitzonderlijk effect gezorgd bij de manier van hoe we ermee omgaan. De vos is het eerste dier waardbij natuurbeschermers zich meer verantwoorden naar de doelstellingen van het niet bejagen. Alsof er redenen moeten gezocht worden om de vos niet te bejagen in plaats van argumenten waarom we hem wel zouden bejagen.  

Argumenten

  • verspreiding ziektes

Ziektes

De vos wordt als verspreider aanzien voor teken, toxoplasma en Neospora, maar wetenschappelijk onderzoek vanuit het Instituut voor Volksgezondheid weerlegt deze aantijgeningen. Nu Rabiës in ons land niet meer wordt vastgesteld is de vos enkel en alleen nog een belangrijke verspreider van de schadelijke vossenlintworm. Momenteel is het risico zeker in Vlaanderen enorm klein en kan het door beperkte voorzorgsmaatregelen makkelijk vermeden worden.