Leefwijze

Activiteit

Nachtdieren

Nachtdieren zijn er volledig op voorzien om 's nachts te kunnen leven en te voorzien in hun basisbehoeften. Deze aanpassingen zijn er evolutionair gekomen door 'Resource Positioning',  dit wil zeggen dat men de activiteit afstemt op de bronnen zoals voeding of woonplaats. In de natuur is het eigenlijk altijd zo dat er een soort van wapenwedloop tussen prooi en predator en er steeds een stabiele ontwikkeling is.

Slakken en wormen zoeken de koelte en vochtigheid van de nacht op om plantenresten en organisch materiaal te vinden. Dassen komen op deze moment ook naar buiten om te ontsnappen aan vossen, wolven en de mens, maar ook om slakken en wormen te kunnen opeten.   

Bij de vlinders kennen we zowel dag-als nachtvlinders, van de 800 soorten nachtvlinders zijn er echter een 100 dagactief. Zij beschikken dus over  alle aanpassingen om 's nachts te leven maar doen het toch overdag om concurrentie met de andere nachtvlinders te vermijden. Dagactieve nachtvlinders en echte nachtvlinders zijn niet in competitie met dagvlinders omdat hun voeding erg verschillend is. Echter zijn nachtvlinders geen prooien voor dagactieve vogels. Vleermuizen zijn dan wel weer de predatoren van nachtvlinders terwijl zij vooral nachtactief geworden zijn om dagroofvogels te vermijden. Nachtroofvogels zoals uilen zijn dan weer nacht-en schemervogels geworden om concurrentie met dagroofvogels te vermijden en door specialisatie beter en meer voeding te vinden.

De keuze of de evolutie om nachtactief te zijn wordt dus bepaald door verschillende factoren als voeding, voedingsconcurrentie en predatie.