Eikenprocessievlinder

Geschiedenis

2019

2019 is een echt piekjaar voor de eikeprocessierupsen. Het is ook na dit jaar dat vele beheerders en overheden zijn beginnen nadenken of de huidige strategie van steeds te bestrijden wel de juiste is. Zo blijft de onderbegroeïng bij eiken veel meer behouden en voorzien ze bij een grote hoeveelheid eiken veel vaker nestkasten om mezen in te huisvesten. Ondanks er heel last is van de rupsen blijft de afvangt bij feromoonvallen eerder beperkt. Zo worden er veel minder vlinders gevangen dan tegenover 2018, en een uitgebreide bestrijding kan niet alles verklaren. Er wordt vanuit gegaan dat vele rupsen weer onder grond gegaan zijn om daar te overwinteren en in mei 2020 als vlinder tevoorschijn te komen. 

2021

In 2021 zien we weer dat er plots rupsen uit de grond komen, terwijl al een eerdere populatie rupsen al aan het nestelen is. Er zijn dus twee verschillende generaties aanwezig in dezelfde boom. We zien hier ook dat een deel van deze rupsen zich niet nestelen, maar na twee weken eten van de bladeren alweer naar de grond kruipen om daar in diapauze te gaan.

2022

Na een zeer nat 2021 zijn een groot deel van de rupsen in de grond in verlengde diapauze gegaan. Dit betekent dat de rupsen een ontwikkelingsstilstand hebben en dus een extra jaar als rups of pop overbruggen. Dit betekent dat er behalve  de normale ontwikkeling er een andere generatie plots tevoorschijn kan komen. Zo zien we dat in juli er heel vlinders uit de grond tevoorschijn komen om. Dit betekent dat we niet alleen extra rupsen gaan krijgen, maar ook dat deze zich op een ander tijdstip gaan manifesteren waardoor beheerders niet meer de normale logica kunnen volgen om de plaagdruk leefbaar te houden. 

2023

Vanaf begin april beginnen de eerste rupsen uit het ei te komen,  waarna ze karakteristiek in processie in de boom achter voeding gaan zoeken, net enkele dagen later dan vorig jaar. Deze rupsen moeten wachten op de eerste eikenblaadjes. De eerste tellingen geven aan dat de opkomst van de rupsen eerder rustig zal zijn. Het 4de stadium, waarbij de rupsen spinselnesten gaan maken wordt voorzien rond 23 mei. De hoeveelheid blijft steeds dalen, terwijl het aantal vlinders in de feromoonvallen wel hoger liggen.

2024

Film van de eikenprocessierupsen (Bron: Silvia Hellingman)

Kenmerken

Rups

kenmerken
grootte
kleur
voeding
periode
kenmerken brandharen

Adult

kenmerken
grootte
kleur
voeding
periode
kenmerken

Leefwijze

Vlucht 

Rups

4de larvestadium :
Het pas in dit stadium dat de rupsen over de echte brandharen beschikken. Normaal gezien komt dit stadium in de 2de helft van mei voor. Het is ook in dit stadium dat de rupsen echte spinselnesten gaan maken, waardoor je ze goed kan waarnemen.

Diapauze

Eikenprocessierupsen gaan soms onder de grond in diapauze. Dit betekent dat ze de normale gang van één generatie ei-rups-vlinder-ei niet doormaken. Zo zien we in 2022 dat in de eerste week van juli er veel eikenprocessievlinders uit de grond kruipen. Tijdens jaren met slechte klimatologische omstandigheden zoals in 2021 zullen rupsen zich vervellen en onder de grond in plaats van vlinders te worden, waarna de eieren de winter doormaken.
Uit een ander onderzoek waarbij de verschillende generaties gemonitord worden is zelfs gebleken dat de rupsen tot zelfs 2 jaar kunnen overwinteren om dan als vlinder in een gunstig jaar tevoorschijn te komen.

Voeding

De eikenprocessierupsen eten heel graag jong eikenblad. Aangezien de eerste eiken pas half april in blad komen, zullen de rupsen ongeveer een week lang moeten wachten op het eerste blad. Eind april zal al de helft van de eiken in blad komen en pas begin mei zullen ze allemaal ontplooid staan. Dit tijdspanne zorgt ervoor dat de rupsen zich soms tegoed doen en nog niet geopende knoppen.

rupsen in processie langsheen de stam

Zowel de snelheid van het in blad komen van de eik, en de ontwikkeling van de rupsen zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.
Hoe hoger de temperatuur hoe sneller de ontwikkeling en de weerstand van de rupsen tegen de koude, maar ook hoe sneller zich zal ontplooien. Hierdoor beschikken de rupsen niet alleen over voeding, maar ook over schuilplaats tegen hun natuurlijke vijanden waaronder vogels, maar ook insecten zoals sluipvliegen en sluipwespen.

Tuinontwerp

Waardplanten

Bedreiging

Bescherming

Bestrijding

Voor de bestrijding van processierupsen is het belangrijk om eerst al te bekijken of deze al of niet effectief noodzakelijk is. In een recreatiedomein met zandbakken en kinderspeeltuin of langs druk wandelpad is bestrijding wenselijk, maar op andere plaatsen meestal overbodig. 
Wanneer bestrijding effectief nodig is, loont het vaak de moeite om door middel van ecologisch beheer natuurlijke vijanden te stimuleren. Tijdens de jaren van lage plaagdruk kunnen de predatoren een populatie opbouwen die voldoende groot is om ook in jaren van hoge plaagdruk de natuurlijke balans te behouden. In onze streken hebben de processierupsen meer dan 30 soorten natuurlijke predatoren waaronder vogels en vleermuizen maar ook vooral roofinsecten. Iedere predator beschikt over een eigen leefgebied, strategie of periode waarbij hij de rupsenproblematiek in toom houdt.

Belangrijk is dus om het geheel van de aanwezige roofdieren in een gebied te beoordelen zodat we een zo breed mogelijk spectrum hiervan kunnen gebruiken voor de beheersing van de rupsen.

 Maar het vergroten van de kansen voor de koolmees en boomkruiper heeft daar wel veel meer te verwachten potentie. Ook het handhaven van eikenprocessienesten die op een locatie zitten waar deze geen overlast bezorgen, biedt de kans aan sluipvliegen en sluipwespen om te overwinteren en het opvolgende jaar invloed uit te oefenen op het prederen van de eikenprocessierupsenpopulatie. We hebben het hier over ecologie, die tijd vraagt om zich te ontwikkelen. Gezien de lagere populatiedruk van eikenprocessierupsen lijkt dit het juiste moment om een stevige basis voor de toekomst te leggen. De Leidraad beheersing eikenprocessierups heeft hier een groot deel over opgenomen. Een lagere populatiedruk biedt mogelijkheden om budgetten die zijn gereserveerd voor het verwijderen van nesten aan te wenden voor ecologische beheermaatregelen.