Koolmees wild

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Voeding

Leefwijze

Gedrag

Ton Groothuis, voorzitter van de afdeling Gedragsbiologie van de Universiteit van Groningen heeft in verschillende onderzoeken het persoonlijk gedrag of de individuele verschillen bij dieren onderzocht aan de hand van koolmezen. Te vaak wordt onbegrepen diergedrag geweten aan beperkingen van het dier en niet aan de beperkte kennis of observatie van de wetenschapper. Groothuis verdiept zich al langer in de impact van hormonen op de ontwikkeling van vogels en de individuele verschillen die daar het gevolg van zijn. Aangezien vogels buiten hun lichaam de eieren laten ontwikkelen zijn deze dieren het meest aangewezen om de blootstelling aan hormonen te kunnen meten of te manipuleren. Samen met de Groningse gedragsfysioloog Jaap Koolhaas verdiepte Groothuis zich in het individuele gedrag en de ontwikkeling ervan bij koolmezen. Ze gebruikten daarvoor twee groepen mezen die het resultaat waren van een eerder kweekproject aan het Nederlandse Instituut voor Ecologie, dat streefde naar een zo groot mogelijk verschil in gedrag bij koolmezen in een onbekende omgeving.
De mezen in de ene groep durfden zich nauwelijks te bewegen, terwijl de andere niet konden wachten om alle hoekjes te verkennen. De 'fast explorers' waren ook beduidend aggresiever dan de 'slow explorers' en dat hangt dan weer vast aan de hormonen die reeds in het ei aanwezig waren. Het gedrag wordt echter niet alleen gestuurd door hormonen, wanneer we de 'slow explorers' minder eten gaven waren ze wel sneller geneigd om de laboruimte te inspecteren. 

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting