Marterachtigen 

In onze streek leven er zeven soorten marterachtigen, waardoor ze de grootste groep roofdieren vormen. Een aantal grotere soorten zoals de das en de otter krijgen veel aandacht en hebben een zekere knuffelfactor, terwijl de wezel en de marter een eerder slechte reputatie met zich meedragen. Wat veel mensen vergeten, onder het mom onbekend is onbemind, is het feit dat eigenlijk alle marterachtigen een zeer belangrijk nu hebben in het terugdringen van wat men noemt pestsoorten zoals muizen en ratten.

Geschiedenis

Heden

Door het terugdringen van rodenticiden wordt de rol van marterachtigen bij het terugdringen van plaagdiersoorten zoals ratten en muizen des te doorslaggevender. De bevolking leert er langzaam mee leven dat er roofdieren zijn die af en toe het pluimvee wegnemen, de kabels stukbijten, maar evengoed ervoor zorgt dat de aanwezige knaagdieren geen pieken in populatiegroei meer krijgen.  

Naamgeving

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :

Duitse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :

Folklore :

Volksgeloof

 

Plaatsnamen

 

Symboliek 

Kenmerken

kenmerken
grootte
leefwijze
kleur
voeding
voortplanting
biotoop
geluid

Uiterlijk

Op het eerste zicht zijn een wezel en een hermelijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. In de zomer zijn ze beide bruin en qua grootte vergelijkbaar. In de winter echter zien we in onze streken dat hermelijnen makkelijk een wit vacht krijgen. Bij hermelijnen is het zo dat enkel diegene in de Noordelijkere streken helemaal wit worden en diegene uit de warmere streken bruin blijven. Aangezien we hier in de grensstreek zitten zal slechts een deel verkleuren. Bij wezels is het zo dat echt enkel de ondersoorten in Scandinavië of Rusland ook wit worden. Zie dus een witte kleine marterachtige dan is het zeker een hermelijn, zie je een bruine, kijk dan goed naar het zwarte puntje op de staart dat bij een wezel ontbreekt. 

hermelijn

  • witte wintervacht 
  • zwarte staartpunt

wezel

  • bruine dikke wintervacht
  • volledig bruine staart

Biotoop

Leefwijze

De meeste marterachtigen zijn echte nachtdieren, waardoor ze moeilijk te inventariseren zijn en ze spijtig genoeg een kwalijke reputatie krijgen. Het zijn vaak deze dieren die men in de nacht hoort kabaal maken, of die ervoor zorgen dat er in de ochtend blijkt dat er een moordpartij in het kippenhok is aangericht. 

Voeding

De meeste marterachtigen zoals bunzing, wezel, hermelijn en de marters zelf zijn echte rovers die door snelheid en souplesse vele prooien vangen. Tevens zijn ze echte surplus-killers, wat betekent dat ze meer prooien doden dan ze kunnen eten, waardoor ze populaties kunnen terugdringen. Knaagdieren zoals ratten en muizen zullen steeds aanwezig blijven, van echt uitroeien is geen sprake, maar hoge pieken in de populatie zullen in aanwezigheid van deze rovers steeds afgevlakt worden. De bunzing, hermelijn en wezel zijn ook in staat om door hun langgerekte lichaam konijnen en ratten te blijven achtervolgen doorheen hun gangenstelsel. 

Voortplanting

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting

Een te nette tuin of landschap is nefast voor marterachtigen. Ze beschikken best wel over wat predatoren die in een open tuin of weide deze dieren makkelijk kunnen vangen. Laat het snoeisel maar liggen op hopen, bouw maar een takkenwal en voorzie groene verbindingen zoals heggen en hagen. Voorzie in het beheer ook steeds fasering waardoor er steeds schuil-en nestplaats aanwezig is.  Het grote voordeel bij een inrichting of beheer voor marterachtigen is eigenlijk dat het niets kost en dat hoe minder men doet, hoe beter deze dieren zich zullen thuisvoelen.