Concurrentie

Alle of toch het overgrote deel van de inheemse diersoorten leeft in concurrentie met een andere diersoort. Deze vorm van competitie zorgt ervoor dat in de meeste gevallen geen enkele diersoort de bovenhand neemt, en zo toeneemt dat zij een plaag vormt. Concurrentie bevat veel meer dan alleen maar het bevechten van eenzelfde voedselaanbod. Zo zal bijvoorbeeld een oude boom voor verschillende soorten een geschikte nestplaats opleveren, maar zal geen van deze vogels de boom willen delen. Deze gang van zaken zorgt ervoor dat dieren steeds competitief moeten zijn, waardoor de algemene vitaliteit van een ecologisch leefsysteem alleen maar kan verhogen

Functies

  • verhoogt biodiversiteit
  • verhoogt vitaliteit van een ecosysteem

Soorten

Interspecifiek

Intraspecifiek