Vlinders

Geschiedenis

Oudheid

Middeleeuwen

2022

Het jaar 2022 begon zeer beloftevol, en al vanaf maart werden er veel vlinders waargenomen, hierbij ging het in eerste instantie wel enkel over vlinders die als adult de winter doorstaan. In half maart zagen we dan wel vlinders die vanuit hun pop als vlinder 2022 zagen. Eind maart begin april was er wel weer plots sprake van een winter en zagen we plots geen vlinders meer

2023

Tijdens de jaarlijkse vlindertelling (weekend 7 tot 9 juli )zat alles goed om de generatie zomervlinders te kunnen tellen. Dit weekend werden er zowel trekvlinders gezien als vlinders die eigenlijk 'overzomeren' en meestal nu niet meer te zien zijn.

 De atalanta is een trekvlinder, in het voorjaar zien we vlinders die hier hebben overwinterd en die worden aangevuld met trekvlinders uit het zuiden. De nakomelingen daarvan vliegen in juli en augustus. Atalanta werd op de voet gevolgd door het klein koolwitje (8759) en de citroenvlinder (8433). De citroenvlinder heeft zich goed laten zien ondanks de hoge temperaturen; in de zomer kruipen de meeste citroenvlinders weg om te ‘overzomeren’ en zie je dus niet.

2023

  1. Atalanta
  2. klein koolwitje
  3. citroenvlinder
  4. dagpauwoog
  5. groot koolwitje
  6. bruin zandoogje
  7. boomblauwtje
  8. gehakkelde aurelia
  9. klein geaderd witje
  10. kleine vos

Naamgeving

 

 

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :

Duitse benaming :

Franse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :

 

Kenmerken

Rups

kenmerken
grootte
kleur
voeding
periode
kenmerken

Adult

kenmerken
grootte
kleur
voeding
periode
kenmerken

Leefwijze

Rups

Vlinder

Algemeen

Na de pop-fase wanneer een vlinder zijn eind ontwikkeling bereikt heeft, groeien er geen cellen meer aan. Dit betekent dat hoe meer ze bewegen hoe sneller ze zullen sterven. Het is dus zeer belangrijk hun dagen waarin ze vliegen en bewegen zeer goed uit te kiezen om trefzeker voeding en een partner te vinden. In rust zijn ze een makkelijke prooi, zeker de dagvlinders met felgekleurde vleugels en net daarom verstoppen ze tussen de planten. 
Wanneer de vlinders in het voorjaar al aan het vliegen, zullen enkele dagen vorst weinig schade berokkenen. Het mag natuurlijk niet te lang vriezen of bewolkt blijven, maar zoals ieder jaar worden de mooie warme dagen steeds afgewisseld met regenbuien en soms zelfs nachtvorst. 

Vlucht

Om goed te kunnen vliegen hebben vlinders een lichaamstemperatuur van 30°C hebben en deze warmte is zeker niet altijd haalbaar. Ze gebruiken de zonne-energie wel zeer efficiënt waardoor ze ook vroeg in het voorjaar waar te nemen zijn. Met een halve minuutje in de volle zon kunnen ze vliegen, dit terwijl het buiten maar net boven de 10°C is. Wanneer het bewolkt en koud is kruipen vlinders weg tussen de struiken en houden ze zich stil waardoor ze weinig energie gebruiken. Wanneer vlinders in deze rustfase zitten wordt hun levensduur wel enigszins verlengd, waardoor ze bij goed weer hun doelen kunnen hervatten. 

Observatie

Bedreiging

Bescherming

Tuinontwerp

Waardplanten