Keep

Geschiedenis

Naamgeving

Kenmerken

kenmerken
grootte
kleur oranje borst/witte buik
voeding nootjes/zaden

Uiterlijk : 
Een oranje borst en witte buik waarbij er op de flanken wazige vlekken zijn terwijl de vleugeltop een oranje streep heeft. Het verschil tussen een gewone vink met groenige buik en witte vleugelstreep is ook in de vlucht makkelijk waarneembaar.

Geluid :
Een opvallende hese en slepende dzjéééép

Leefwijze

Vogeltrek :
Wanneer het voedselaanbod in de Noordelijke wouden onvoldoende is, zijn de kepen gedwongen om naar warmere streken af te zakken. Hiervoor trekt hij naar Centraal tot zelfs Zuid-Europa waarbij de reis niet steekt op duizend kilometer meer of minder.       
De keep is tijdens zijn trek vaak te vinden in gemengde groepen met vinken, waardoor de aantal niet makkelijk vast te stellen zijn, behalve dan op het gehoor. Wel staat vast dat er soms groepen van wel 25 000 geteld worden (Elsenborn) tot zelfs 1 miljoen (Witry). 

Biotoop

De keep broedt in de typische naald-berkenbossen van Scandinavië, waar hij indien er voldoende voedselaanbod is ook kan blijven.

Herkomst

Voortplanting

Nest

Voeding

Populatie

Tuinontwerp

Beplant de tuin met bomen en struiken die in de winter nog vruchten dragen of waarvan er nog talrijk aanwezig zijn zoals beukennootjes. 
Het inzaaien van vogelakkers of wilde bloemenweides op grote of kleine schaal draagt er zeker toe bij dat kepen langere tijd in uw aanwezig zullen zijn. Richt uw wintertafel ook zo in dat er foerageerruimte is voor de vinken en dat ze niet alleen moeten blij zijn met het gemors op de grond door de duiven en de de mezen.

Bedreiging

Bescherming