Oranjetipje

Geschiedenis

2022

Begin april worden er al veel adulten waargenomen, maar het hoogtepunt wordt half april  verwacht.

2023

Ongeacht dat 2023 zeer koud en nat start zien we een hoge opkomst bij de oranjetipjes, terwijl we bij vele andere vlinders een achteruitgang zien.  

Een natter voorjaar veroorzaakt enkel een vertraging in de vlucht van de vlinders en geen achteruitgang in de opkomst. De echte aanleiding is waarschijnlijk de zeer droge zomer van 2022, waardoor vele zomerrupsen geen voedingsrijke waardplanten meer vonden. De rupsen van het oranjetipje zijn hieraan ontsnapt doordat zij veel vlugger ontwikkeld waren en wel nog voldoende voeding beschikbaar hadden. 

Kenmerken

kenmerken Prijs
grootte
kleur imago man : wit met oranje tip / vrouw : wit, groen gemarmerde ondervleugels
kleur rups
voeding
waardplanten pinksterbloem/look-zonder-look/kruisbloemigen
status
vliegperiode 1/2 04 -eind 05
biotoop

Lichaamsbouw :
Het mannetje heeft de kenmerkende oranje vleugelpunten, deze ontbreken echter wel bij het vrouwtje, waardoor deze makkelijk te verwarren is met andere witjes.

Ei : 
Het eitje wordt enkele dagen na de leg fel oranje en is daardoor makkelijk te vinden.

Rupsstadium :
Een week na de eileg komt de rups te voorschijn en eet eerst van de bloemen en pas later van de vruchten van de waardplant. Het rupsenstadium duurt ongeveer 25 dagen.

Voeding

Oranjetipjes zijn niet kieskeurig naar hun voeding, maar er staan tijdens hun vliegperiode niet veel planten in bloei. 

Pinksterbloem 

  • veel bezocht als voorjaarsbloeier

Populatie