Houtkanten Landschap

Geschiedenis

Middeleeuwen

Tijdens de Middeleeuwen bezat Vlaanderen het meest groene netwerk van West-Europa, door de grote hoeveelheid aan hagen en houtkanten.

Moderne Tijd

In onze streken is de liefde voor kleine landschapselementen (KLE) helemaal verdwenen en ook de veilige natuurreservaten raken bedreigd. 

20ste eeuw

Vanaf de tweede helft van deze eeuw, raakt het landschap in onze streek enorm versnippert onder druk van de bevolkingsaangroei en landbouw. Door de beschaduwing van de gewassen door hagen en houtkanten was er opbrengstverlies, tevens was er ook steeds minder vraag naar geriefhout en brandhout.  Er werden wel her en der nog productiebossen behouden en aangeplant, maar dan slechts enkel op gronden die waardeloos waren voor teelten.

Het landschap kreeg dus meer en meer het uiterlijk van een lappendeken, waarbij er geen groene ader meer doorliep.

Kenmerken

Biodiversiteit

Houtkanten spelen in op vele facetten van de aanwezige fauna en flora. Dit kunnen we perfect staven aan de hand van enkele voorbeelden. 

Fauna

  • bescherming
  • voeding
  • nestplaats
  • overwinteringsplaats
  • windbuffer
  • refugia
  • buffer tegen stof en geluid
  • erosiebestrijding

De sleedoornpage zal haar eitjes afzetten in een houtkant met sleedoorn. Maar deze sleedoorn is een belangrijke voedselbron voor vele vlinders, bijen en zweefvliegen met zowel stuifmeel als nectar. Ook vogels gaan zich te goed aan de bessen die deze struik draagt. De doornen zorgen dan weer voor een goede bescherming tegen roofdieren, waardoor muizen er in nestjes van mos en gras in maken.

Het oranjetipje zet haar eitjes af op de pinksterbloemen in het grasland, maar dan wel enkel daar waar er weinig tot geen wind is. Het grasland moet dus omzoomd worden door een dichte houtkant. 

Flora

Voor vele echte bosplanten vormt een houtkant een soort van schuilplaats, een refugia. Wanneer er een echt bos bestaat, valt deze eigenschap niet snel op, maar tijdens een storm of een grondige houtkap, zien we vaak hoe snel zich weer herpakt vanuit de houtkant. Planten die normaal alleen maar leven in oudere bossen, zoals de bosanemoon of zelfs boomsoorten zoals de eik koloniseren weer vanuit de bosrand.