Hagen Landschap

Hagen zijn zeer belangrijk en bepalend voor het landschap, maar maken ook deel uit van het biotoop van vele dieren en planten. 

Geschiedenis

Middeleeuwen

Tijdens de Middeleeuwen bezat Vlaanderen het meest groene netwerk van West-Europa, door de grote hoeveelheid aan hagen en houtkanten.

Moderne Tijd

In onze streken is de liefde voor kleine landschapselementen (KLE) helemaal verdwenen en ook de veilige natuurreservaten raken bedreigd. 

20ste eeuw

Vanaf de tweede helft van deze eeuw, raakt het landschap in onze streek enorm versnippert onder druk van de bevolkingsaangroei en landbouw. Door de beschaduwing van de gewassen door hagen en houtkanten was er opbrengstverlies, tevens was er ook steeds minder vraag naar geriefhout en brandhout.  Er werden wel her en der nog productiebossen behouden en aangeplant, maar dan slechts enkel op gronden die waardeloos waren voor teelten.

Het landschap kreeg dus meer en meer het uiterlijk van een lappendeken, waarbij er geen groene ader meer doorliep.

Landschap

Landschap

Zeker in een halfopen, kleinschalig landschap zijn hagen alomtegenwoordig. 

Biodiversiteit

Verscheidene diersoorten verkiezen hagen als leefgebied, denk hierbij dan vooral aan vogels zoals gorzen en ringmussen, een heleboel insecten zoals de sleedoornpage maar ook zoogdieren zoals dassen en vele muizensoorten.

  • beschutting
  • nestplaats
  • overwinteringsplaats
  • voedselbron
  • verbinding

Verbinding

Hagen zijn de middelen bij uitstek om verschillende leefgebieden met elkaar te verbinden. Ze behoren tot de ecologische infrastructuur van een landschap. Vele zoogdieren zoals egels, muizen en vleermuizen  gebruiken hagen en houtkanten als doorgangsweg om zich van het ene bosgebied naar het andere te kunnen begeven.

Zeker in intensief landbouwgebied is het voor dieren quasi onmogelijk om de grootschalige akkers te doorkruisen. Er is niets dat hen bescherming biedt en waardoor ze een makkelijk slachtoffer zijn voor nachtroofdieren. 

Deze vorm van migratie is noodzakelijk om verschillende redenen zoals om het territorium te kunnen uitbreiden of om een geschikte partner te kunnen vinden.

Vleermuizen maken gebruik van hun sonarsysteem om zowel hun weg als prooien te kunnen vinden. Deze sonar werkt met echolocatie, ze vangen de echo's op van ultrasone geluiden die zelf voortbrengen 

  • migratie-netwerk
  • ecologische infrastructuur