Athena

Oorsprong

Op een zekere kreeg de grote oppergod Zeus zo een barstende hoofdpijn dat hij Hephaistos, de goudsmid, beval om met een wig en hamer zijn schedel open te splijten. Na enige morzeling, maar toch benieuwd naar de oorzaak van de hevige pijn, kwam er uit de opengespleten schedel een prachtige jonge dame, in vol gevechtsornaat te voorschijn. Het was de godin Pallas Athena, die geboren uit het hoofd van Zeus, de godin van de wijsheid en intelligentie werd.

 

 

 

Dieren lore

Steenuil

Plantlore

Appel