Bos

Geschiedenis

Oudheid

 

Middeleeuwen

 

1970

Eind jaren '70 is ongeveer 29 procent van ons land met bossen bedekt. 

2018

De eerste echte droge zomer die ook de waarheid van een gewijzigd klimaat in onze streken lijkt aan te geven, maakt vele slachtoffers in de bossen. Vele bomen zijn echt niet bestand aan deze extremen zoals hitte en droogte. Vele bomen zijn verzwakt door ziekten die ook gerelateerd worden aan het klimaat en een combinatie van beide zoals bij essen en wilgen geven dramatische cijfers aan. 

2021

Een zeer natte zomer zorgt voor een heropleving van de bossen, maar de negatieve invloed van 3 droge zomers blijft merkbaar. Zeker bij de vochtminnende soorten zoals elzen en wilgen die de laatste jaren veel uitval kenden zien we veel natuurlijke verjonging.

2022

Een vierde droge zomer op vijf jaar tijd lijkt veel vele bomen de zomer teveel. In de grotere bossen met een eigen klimaat valt de schade in eerste instantie mee, maar in de parken en lanen is er erg veel uitval. De bodem is de door de natte zomer vorig jaar, weer als een spons gaan werken en houdt op zich weer langer vocht vast, toch heeft tot een kwart van de bosbomen te lijden onder de droogte. 

Naamgeving

Officiële benaming :
Familie :
Geslacht :
Soortnaam :

Nederlandse benaming :

Duitse benaming :

Franse benaming :

Engelse benaming :

Volksbenaming :

Plantlore

Volksgeloof

 

Plaatsnamen

 

Symboliek

Kenmerken

Vindplaats

 

Standplaats

 

Teelt

zaaien :

stekken :

scheuren :

 

Onderhoud

 

Oogst

 

Bewaren

 

Gebruik

Verzorging

 

Huishouden

 

Tuinontwerp

 

Aanleg

 

Insecten

 

Soorten

 

Verwante soorten

 

Bedreigingen

Klimaat

Meer info

Bezoeken :

 

Boeken :

 

Sites :