Veldstruweel

Een veldstruweel is een zone met lage kruidachtige beplanting langsheen een veld, voornamelijk terug te vinden in de open akkerbouwgebieden.

Geschiedenis

Vroeger maakten struwelen een vast bestanddeel uit van het landschap en dan zeker bij de akkerbouw. Ze markeerden de hoekjes en de erfgrenzen tussen de verschillende velden. Echter omwille van de druk op landbouw was ieder stukje grond belangrijk en verdwenen ze uit onze streken.  

Heden

Om een verdere achteruitgang tegen te gaan van de zeer specifieke akkerfauna die de truwelen nodig hebben als schuil-en nestplaats, worden er momenteel lokaal weer verschillende struwelen aangeplant. Hierbij gaat het niet langer over de kruiden rondom of tussen velden, maar eerder 

Fauna

Akkervogels

Vele akkervogels zoals grasmussen en geelgorzen gaan grootschalig achteruit. Zij zijn omwille van hun voeding afhankelijk van de akkers maar hebben de struwelen nodig als nestplaats. Lokaal zien we dat door verschillende initiatieven deze vogels toch op korte een enorme groei kennen bij de heraanleg van de struwelen. Op termijn van 5 jaar kan hun aanwezigheid verdubbelen.