Mezen

Naamgeving

De juiste herkomst van de naam mees is erg moeilijk terug te vinden, maar werd vaak in verband gebracht het oudhoogduitse woord ' meisa', wat zoveel als klein betekent. Dit kunnen we verder vinden in de uitdrukking ' dat iets miezerig klein' is.

Een verklaring voor de Latijnse naam 'Paridae' bestaat er voorlopig nog niet.

Engels : Tits
Duits :
Frans: 

 
Kenmerken
  • kleine compacte zangvogel
  • korte snavel
 
 
 

Voeding

Gedrag

Bedreiging

Mezen hebben als één van de voornaamste tuinbewoners ook het vaakst te maken met bedreigingen die rechtstreeks of onrechtstreeks vanuit onze tuin komen. Belangrijk hierbij is het om te beseffen dat iedere bedreiging apart misschien weinig impact heeft, maar dat er steeds meer en meer een optelsom ontstaat waardoor de soort sterk in aantal afneemt.

Kunstlicht

Mezen die hun nest in de nabijheid van kunstlicht, zoals lantaarnpalen of reclamelicht, hebben gekozen maken minder kans op gezonde jongen. Door de beïnvloeding van het licht verschuift het broedtijdstip en bijgevolg het uitkomen van de kuikens, die echter op die moment nog geen inseten voor handen hebben. Ze beschikken dus niet over de noodzakelijke dierlijke voeding en zodiende ook niet over het vooruitzicht de late wintermaanden te overleven. 

Pesticiden

Vanuit Vogelbescherming Vlaanderen wordt er regelmatig onderzoek gedaan bij sterfte van mezenjongeren is gebleken dat er wel degelijk, weliswaar vaak in beperkte mate er pesticiden aanwezig zijn in de lichaampjes. Hierbij gaar het soms over pesticiden zoals een anti-vlooienmiddel bij de hond, dat dan via het haar in het wezennest geraakt, maar ook via voeding zoals mezenbollen. Zo werden er in pindakaas sporen teruggevonden van het insecticide ‘piperonyl butoxide’, terwijl er in de mezenbollen delen van het fungicide'tebuconazole' zaten. Belangrijk hierbij is wel te stellen dat alle restanten steeds onder de wettelijke norm zaten. Hun concentraties waren nooit van de hoogte dat ze een direct gevaar voor de populatie vormen. Momenteel is het te kort om alle schuld enkel bij pesticiden in de voeding te leggen, maar verder onderzoek is zeker nodig.

Ook bij grote vraatschade door de buxusmot zien we vaak een plotse zeer hoge sterfte bij de mezenjongen. Maar evengoed zien we ook hier dat de concentraties aanwezig zijn, maar vaak te beperkt voor deze directe acute schade.

Wanneer het gaat over pesticiden lijkt het meestal alsof zij net dat laatste duwtje geven om plots veel sterfte te veroorzaken. Net op de moment dat mezen hun jongen gaan voederen zal een aanbod met behandelde buxusmotrupsen re net teveel aan zijn. Anderzijds zijn er ook veel pesticiden die zich langzaam maar zeker opstapelen in het lichaam en dan een lang uitgerokken dood met zich meebrengen. 

Soorten

Koolmees

  • 13-15 cm.
  • grootste mees
  • niet schuwe mensenvriend
  • gele gekleurd met zwarte middenstreep
  • zwarte kop met witte wangen
  • witte streep op blauwgrijze vleugel