Veldleeuwerik

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte 18 cm.
kleur man onopvallend bruin-geel-grijs
kleur vrouw onopvallend bruin-geel-grijs
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze deeltrekker feb-okt ; kan overwinteren
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Onopvallend gekleurd met een kleine, afgeronde kuif. De achterrand van de vleugel en de zuidkanten van de staart zijn wit gezoomd.

Vrouw

Onopvallend gekleurd met een kleine, afgeronde kuif. De achterrand van de vleugel en de zuidkanten van de staart zijn wit gezoomd.

Juveniel

Het verenkleed van jongvolwassen vogels is eerder geschubd.

Zang/Geluid

De roep van een veldleeuwerik bestaat uit verschillende klanken zoals tirr, pruut en tsjirl. De zang van een veldleeuwerik is dan weer iets unies en onmiskenbaar. Hit is namelijk een lang aanhoudende trillende strofe die hij minutenlang hangend in de lucht brengt.

Biotoop

De veldleeuwerik is één van de meest voorkomende vogels in landbouwgebied, voornamelijk op akkerteelten, maar ook op velden en weilanden.

Broedgedrag

De veldleeuwerik brengt normaal 2 legsel voor, van april tot in juli. Eén legsel bestaat uit 3 à 4 gespikkelde eieren die 12 tot 14 dagen worden bebroed. Na een 10-tal dagen zijn de jongen vliegklaas en zullen ze ook het nest verlaten. 

Nestplaats

het nest van de veldleeuwerik bestaat uit Drooge stengels en zacht materiaal in een kuiltje.

Voeding

Het menu bestaat eigenlijk uit alles wat er te vinden valt, insecten, spinnen, slakken maar ook zaden en stukjes blad en stengel.

Leefwijze

De veldleeuwerik is een echte grondvogel die nooit in bomen, maar steeds op de grond of op paaltjes in het akkerlandschap te vinden zal zijn.

Voorkomen

Komt in vrijwel geheel Europa voor met uitzondering van IJsland en het zeer Noordelijk-Europa. De overwintering gebeurt vaak in Zuidwest-Europa en het Middellands-Zeegebied.

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting

Waarnemingstips

In de herfst verzamelen veldleeuweriken zich in groepen op de velden, wanneer ook daar het voedsel opgeraakt komen ze in het voorjaar dichter bij de bebouwing.