Sneeuwgors Wild

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw opvalende witte vlekken op vleugels
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Weinig vogels broeden zo hoog tegen de grens van de Noordpool

Nestplaats

Voeding

Leefwijze

Winter

In de winter komen de wintergorzen, en dan voornamelijk de vrouwtjes, in onze streek overwinteren; de mannetjes blijven vaker in hun broedplaats om hun territorium te verdedigen. 

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting