Ekster Wild

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Voortplanting

Bij de start van een nieuw jaar beginnen eksters al aan hun nageslacht te denken. Ze zijn monogaam en blijven vaak jaren na elkaar gekoppeld. Bij de start van het voortplantingsseizoen gaan deze koppels steeds een baltsritueel uitvoeren. Ongekoppelde eksters zullen deze rituelen blijven uitvoeren tot ze de geschikte partner hebben gevonden.

Nestplaats

Na de baltsrituelen in januari beginnen eksters hun nesten te bouwen. Soms renoveren ze ook gewoon hun voorgaande nestplaatsen. Hierbij gaan beide partners hun kant van het nest bouwen zodat ze nooit in elkaars weg zitten. Na de bouwwerken, die meestal 40 dagen duren, kan de effectieve paartijd beginnen.

Voeding

Leefwijze

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting