Grote Bonte Specht

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Roffelen

Grote bonte spechten zorgen voor het geluid van de lente, nog meer dan alle zangvogels bepalen ze in het voorjaar het ritme van het bos. Door te roffelen geven ze bij hun soortgenoten de grenzen aan van hun territorium. Maar ook binnen dit territorium roffelen koppeltjes alsof ze daarmee hun liefde voor elkaar willen tonen

De specht

Komt een specht bij de apotheek
dat doet ie bijna elke week
want met een kop als klopboormachine
slik je heel wat aspirine.

Guido van Geel

Biotoop

Nestplaats

Vroeg in het voorjaar beginnen spechten met het hakken van een nestholte. Hiervoor kiezen ze steeds een boom met zacht hout, bijvoorbeeld een dode ratelpopulier. Ze gebruiken ook vaak reeds bestaande nesten of holten die ze dan naar grootte aanpassen. Het nest zelf wordt binnenin niet bekleed. Wanneer er berken in de buurt zijn kiezen, of toch alleszins zachtere houtsoorten, verkiezen de spechten wel steeds een nieuw nest te maken.

Voeding

Leefwijze

Februari

Naar aanloop van het broedseizoen laat de specht al vaak van zich horen. Door kort maar hard te roffelen tegen de bomen praten man en vrouw tegen elkaar en versterken ze hun band. De korte roep tsjik, tsjik kan men ook al vaker in de bossen en parken horen.

April

Vanaf begin april gaan de spechten voor nageslacht zorgen. Het vrouwtje legt rond de zes eieren zo op het zachte hout. Ze ‘vertimmeren’ soms ook de opening van een mezenkast zodat deze groter wordt en ze erin en eruit kunnen vliegen. Als je niet wilt dat ze dat bij jouw mezenkast doen, kan je een metalen plaatje rondom de opening van de nestkast schroeven.

Na een dag of tien broeden door beide ouders, kruipen de jongen uit het ei. Daarna blijven ze nog zo’n drie weken in het nest. Ook hierin zijn spechten geëmancipeerd: broeden en verzorging zijn taakjes voor man én vrouw. Met een beetje geluk zie je soms de jongen al uit de nestholte kijken als ze wachten op de ouders die met voer aan komen vliegen. Als de jonkies zijn uitgevlogen, zijn pa en ma er nog ongeveer tien dagen druk mee. Daarna vertrekken de jongen; de ouderdieren blijven hun hele leven rondom de broedplek.

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting