Frater Wild

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :
Frater

Engelse benaming :
Twite : dit refereert naar hun simpele 'twiet' roep

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid 'twiet'
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze wintergast in groepjes
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Fraters hebben een voldoende aan een simpele 'Twiet' om hun aanwezigheid kenbaar te maken. 

Biotoop

Nestplaats

Voeding

Leefwijze

Voorkomen

Enkel in de winter zijn er bij ons, meestal in het kustgebied, groepjes fraters te horen en te zien en dat vaak gemengd tussen sneeuwgorzen en strandleeuweriken  

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting