Botulisme

In warme zomermaanden, die zeker de laatste tijd meer en meer voorkomen zien we steeds vaker vijvers vol kadavers van watervogels. Door een wisselwerking van weinig neerslag, hoge temperaturen en een gebrek aan zuurstof brengt botulisme zeer veel slachtoffers met zich mee. 

Bacterie

Op zich is botulisme een voedselvergiftiging die veroorzaakt door opnemen van bacteriële exoticinen.  Dit zijn dan weer gifstoffen die afgescheiden worden door de 'Clostridium botulinum'-bacterie. Op zich hoeft deze bacterie niet dodelijk te zijn, maar ze is dit wel wanneer ze een gif aanmaakt in het voedsel van vooral watervogels. Dit betekent dat botulisme niet van dier op dier overdraagbaar is, maar wel via het voedsel en water wordt opgenomen.

Geschiedenis

Botulisme komt de laatste eeuw steeds vaker voor door een verhoogde vervuiling van de waterlopen. Pas sinds de 21ste eeuw zien we weer een afname vanwege de sterk verbeterde waterkwaliteit. Het valt echter af te wachten in welke mate de impact van de klimaatswijziging zich ook hie zal in doorduwen.