Voorbeeld Vogel

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte klein formaat = huismus
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid zeer stil/ enkel in baltsperiode roffelen en roepen kie-ki-ki-ki-ki
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

De kleine bonte specht is ontzettend stil, en enkel tijdens de baltsperiode te horen, zowel met luid geroffel of een roep. Telkens zal dit veel sneller gaan dan bij de nadere spechtesoorten. Het kie-ki-ki-ki-ki klinkt zowel hoger en sneller.

Biotoop

Voorkeur voor loof-en gemengde bossen, met voornamelijk een bestand van zachthoutsoorten als berk, wilg els en populier. 

Broedgedrag

Nestplaats

Voeding

Leefwijze

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting

Waarnemingstips

Aangezien hij bijna enkel in het voorjaar zijn aanwezigheid duidelijk maakt met geluid, is dit de beste moment om hem te zoeken.