Grote Karekieten Vogel

Geschiedenis

2016

Dit jaar wordt aangeduid als het begin van de omslag bij grote karekieten. Het is de start van een gestage groei die vanwege sterke beschermingsmaatregelen snel resultaat behaalt.

2022

In populatie groei is 2022 een minder goed jaar, maar het neemt niet weg dat de gemiddelde groei van 5 procent tegenover 2016 behouden blijft.

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Voeding

Leefwijze

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting