Vuurgoudhaan Wild

Geschiedenis

2021

Tijdens de winter worden er veel trekkende vuurgoudhanen genoteerd. Vuurgoudhanen zijn zeer vroege trekkers, waardoor ze normaal gezien goed opvallen ook al zijn ze beperkt in aantal. Dit jaar echter worden ze vaak waargenomen in tegenstelling tot de goudhanen. 

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Voeding

Leefwijze

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting