Ransuil Wild

Geschiedenis

Naamgeving

OfficiIele benaming :
Familie :
Geslacht : 
Soortnaam

Nederlandse benaming :

Kenmerken

Kenmerken
grootte
kleur man
kleur vrouw
zang/geluid
nestplaats
biotoop
voeding
voorkomen
leefwijze
lichaamsbouw
snavel

Uiterlijke kenmerken

Man

Vrouw

Juveniel

Zang/Geluid

Biotoop

Nestplaats

Voeding

Leefwijze

Winter

Het fenomeen waarbij ransuilen in de winter soms wel met meer dan 10 exemplaren samenkomen noemen we roesten. Vaak zijn ze in een naaldbos te vinden, hier zijn ze goed verscholen en beschikken ze vrij zeker over voldoende voeding. Eénmaal een boom gekozen komen ransuilen meerdere jaren na mekaar op deze plaatsen samen roesten.

Lente

Vanaf mei worden de kuiken geboren en dat maken ze duidelijk door hun klagende bedelroep. Telkens wanneer ze honger roepen op een hoge toon die ver draagt en dan zeker doordat ze vooral in de avond en de nacht roepen wanneer er voor de rest stilte heerst. Al na drie weken kunnen ze het nest verlaten, maar eerst oefenen ze een beetje door hun nestboom te beklimmen. Maar alvorens ze effectief uitvliegen zullen ze nog vaak klagend en bedelend om hun voedende ouders roepen. 

Voorkomen

Bedreiging

Bescherming

Tuininrichting